Konkurrencebetingelser

Nærværende konkurrence afholdes af Blue Moon ApS, Ellekær 5A, 2730 Herlev. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du nedenstående konkurrencebetingelser. Dine oplysninger vil ikke blive givet videre til 3. part.


Konkurrencen

Du har mulighed for at deltage i konkurrencen fra 01.12.2023 til den 24.12.2023. Adventskonkurrencen afvikles på Blue Moons digitale kanaler. Der trækkes én vinder blandt alle deltagere, og denne findes ved tilfældig lodtrækning den 03.12.2023, 10.12.2023, 17.12.2023 og 24.12.2023.Blue Moon står for lodtrækningen. Vinderen vil blive kontaktet via e-mail. Hører vi ikke fra vinderen inden for 30 dage, trækkes en ny vinder.


Præmien

Præmien sendes til vinderen umiddelbart efter at vinderen har fremsendt sine kontaktoplysninger. Præmien er sponsoreret af Blue Moon ApS. Gevinstafgift til staten betales af Blue Moon ApS, medmindre lokale regler i det land, vinderen er bosat i, stiller andre krav.


Hvem kan deltage?

For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år. Medarbejdere hos Blue Moon ApS, samt personer i medarbejdernes husstande kan ikke deltage i konkurrencen.


Generelt
I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene vil det være Blue Moon ApS, der fastlægger fortolkningen. Blue Moon ApS er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl. Ved mistanke om snyd har Blue Moon ApS ret til at tjekke og udelukke deltagere. Blue Moon ApS forbeholder sig til enhver tid retten til eventuelt at tilpasse betingelser og systemtekniske tilpasninger for nærværende konkurrence.

Spørgsmål omkring konkurrencen kan rettes til Blue Moon ApS. Ellekær 5A, 2730 Herlev, Danmark, e-mail: info@bluemoon.dk.